22οι Παγκύπριοι Ατομικοί Αγώνες 29 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2008

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/2/2008

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/3/2008

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/3/2008