Μαθητικοί (Παγκύπριοι και Επαρχιακοί) 15 Φεβρουαρίου 2008