Παγκύπρια Ημερίδα Πρόκρισης 11-13 Απριλίου 2008

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4/2008

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/4/2008

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/4/2008