ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (με συμβόλαιο) ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αγαπητοί Φίλοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας μέσα στα πλαίσια εφαρμογής πλαισίου συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Για τον σκοπό αυτό σας εσωκλείουμε σχετικό έντυπο το οποίο παρακαλούμε, αφού το συμπληρώσετε και υπογράψετε, να το αποστείλετε στο e-mail της Ομοσπονδίας koek@logos.cy.net

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον κ. Αντώνη Ρουσάκη (τηλ. 99 488845), ο οποίος έχει οριστεί από την Ομοσπονδία μας ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.