ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011