36οι ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 01-03 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011