Παγκύπρια Ημερίδα Πρόκρισης 16-18 Ιανουαρίου 2009

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/1/2009

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/1/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/1/2009