9ον Παγκύπριο Πρωτάθλημα 25Μ. 17 – 19 Οκτωβρίου 2008

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10/2008

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/10/2008

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/10/2008

Τελική Βαθμολογία