ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 21-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1ης ημέρας ανοικτής κατηγορίας

1ης ημέρας κατηγοριών

2ης ημέρας ανοικτής κατηγορίας

2ης ημέρας κατηγοριών

3ης ημέρας ανοικτής κατηγορίας

3ης ημέρας κατηγοριών