ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ , 03 – 05/03/2023, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1η ΗΜΕΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1η ΗΜΕΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2η ΗΜΕΡΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 2η ΗΜΕΡΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3η ΗΜΕΡΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 3η ΗΜΕΡΑ