ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ