Παγκύπρια Ημερίδα Πρόκρισης 19-21 Ιανουαρίου 2007

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007