Παγκύπρια Ημερίδα Πρόκρισης 18-20 Ιανουαρίου 2008

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1/2008

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/1/2008

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/1/2008