ΗΜΕΡΙ∆Α ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 17/12/2016 – 18/12/201 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ