Αποτελέσμστα 2023

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

Αποτελέσμστα 2022

Αποτελέσμστα 2020

Αποτελέσματα 2019

Αποτελέσματα 2018

Αποτελέσματα 2017

Αποτελέσματα 2016

Αποτελέσματα 2015

Αποτελέσματα 2014

Αποτελέσματα 2013

Αποτελέσματα 2012

Αποτελέσματα 2011

Αποτελέσματα 2010

Αποτελέσματα 2009