8ον ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ 13 ΜΑΙΟΥ 2012 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ