7ον ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗΣ (8-9 ΧΡΟΝΩΝ), 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001

7ον ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗΣ (8-9 ΧΡΟΝΩΝ), 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001