ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21/01/2017 – 22/01/2017 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ