ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/01/2017 – 15/01/2017 ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αποτελέσματα Ανοικτής Κατηγορίας 1η μέρα Αποτελέσματα Κατά Κατηγορία 1η μέρα Αποτελέσματα Ανοικτής Κατηγορίας 2η μέρα Αποτελέσματα Κατά Κατηγoρία 2η μέρα Αποτελέσματα Ανοικτής Κατηγορίας  3η μέρα Αποτελέσματα Κατά Κατηγορία 3η μέρα