3ον ΕΑΡΙΝΟ ΜΙΤΙΝΓΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03/03/2017 – 05/03/2017 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10/02/2017 – 12/02/2017 ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21/01/2017 – 22/01/2017 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/01/2017 – 15/01/2017 ΤΟΠΟΣ : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αποτελέσματα Ανοικτής Κατηγορίας 1η μέρα Αποτελέσματα Κατά Κατηγορία 1η μέρα Αποτελέσματα Ανοικτής Κατηγορίας 2η μέρα Αποτελέσματα Κατά Κατηγoρία 2η μέρα Αποτελέσματα Ανοικτής Κατηγορίας  3η μέρα Αποτελέσματα Κατά Κατηγορία 3η μέρα