Το αρχείο αγώνων υποδιαιρείται ως εξής:

Αποτελέσματα  2019
Αποτελέσματα  2018
Αποτελέσματα  2017
Αποτελέσματα  2016
Αποτελέσματα   2015
Αποτελέσματα   2014
Αποτελέσματα 2013
Αποτελέσματα 2012
Αποτελέσματα 2011
Αποτελέσματα 2010
Αποτελέσματα 2009
Αποτελέσματα 2008
Αποτελέσματα 2007
Βαθμολογίες Ομίλων Διασωματειακοί Ανδρών & Γυναικών
Πρωτάθλημα Νέων & Νεανίδων
Πρωτάθλημα Παίδων & Κορασίδων
Πρωτάθλημα Παμπαίδων & Παγκορασίδων
Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Επαμοιβόμενες ασπίδες
Νικητές αθλητές Διασωματειακοί Ανδρών & Γυναικών
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών
Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Καλύτεροι αθλητές αγώνων Διασωματειακοί Ανδρών & Γυναικών
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών
Πρωτάθλημα Νέων & Νεανίδων
Πρωτάθλημα Παίδων & Κορασίδων
Πρωταθλήματα Παμπαίδων & Παγκορασίδων
Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών 25μ