Το αρχείο αγώνων υποδιαιρείται ως εξής:

Αποτελέσματα  Αγωνιστική περίοδος 2018
Αποτελέσματα  Αγωνιστική περίοδος 2017
Αποτελέσματα  Αγωνιστική περίοδος 2016
Αποτελέσματα   Αγωνιστική περίοδος 2015
Αποτελέσματα   Αγωνιστική περίοδος 2014
Αποτελέσματα Αγωνιστική περίοδος 2013
Αποτελέσματα Αγωνιστική περίοδος 2012
Αποτελέσματα Αγωνιστική περίοδος 2011
Αποτελέσματα Αγωνιστική περίοδος 2010
Αποτελέσματα Αγωνιστική περίοδος 2009
Αποτελέσματα Αγωνιστική περίοδος 2008
Αποτελέσματα Αγωνιστική περίοδος 2007
Βαθμολογίες Ομίλων Διασωματειακοί Ανδρών & Γυναικών
Πρωτάθλημα Νέων & Νεανίδων
Πρωτάθλημα Παίδων & Κορασίδων
Πρωτάθλημα Παμπαίδων & Παγκορασίδων
Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Επαμοιβόμενες ασπίδες
Νικητές αθλητές Διασωματειακοί Ανδρών & Γυναικών
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών
Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Καλύτεροι αθλητές αγώνων Διασωματειακοί Ανδρών & Γυναικών
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών
Πρωτάθλημα Νέων & Νεανίδων
Πρωτάθλημα Παίδων & Κορασίδων
Πρωταθλήματα Παμπαίδων & Παγκορασίδων
Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών 25μ