Το αρχείο αγώνων υποδιαιρείται ως εξής:

Αποτελέσματα  2020
Αποτελέσματα  2019
Αποτελέσματα  2018
Αποτελέσματα  2017
Αποτελέσματα  2016
Αποτελέσματα   2015
Αποτελέσματα   2014
Αποτελέσματα 2013
Αποτελέσματα 2012
Αποτελέσματα 2011
Αποτελέσματα 2010
Αποτελέσματα 2009
Αποτελέσματα 2008
Αποτελέσματα 2007
Αποτελέσματα 2006
Αποτελέσματα 2005
Αποτελέσματα 2004
Αποτελέσματα 2003
Αποτελέσματα 2002
Αποτελέσματα 2001
Βαθμολογίες Ομίλων Διασωματειακοί Ανδρών & Γυναικών
Πρωτάθλημα Νέων & Νεανίδων
Πρωτάθλημα Παίδων & Κορασίδων
Πρωτάθλημα Παμπαίδων & Παγκορασίδων
Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Επαμοιβόμενες ασπίδες
Νικητές αθλητές Διασωματειακοί Ανδρών & Γυναικών
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών
Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Καλύτεροι αθλητές αγώνων Διασωματειακοί Ανδρών & Γυναικών
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών
Πρωτάθλημα Νέων & Νεανίδων
Πρωτάθλημα Παίδων & Κορασίδων
Πρωταθλήματα Παμπαίδων & Παγκορασίδων
Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 25μ.
Ατομικοί Ανδρών & Γυναικών 25μ