39οι ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 4-6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2014 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 3-4 ΜΑΙΟΥ 2014 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

MULTINATION YOUTH SWIMMING MEET LIMASSOL, 12-13 APRIL 2014

28οι ΠΑΓΚΥΠΡΙOΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 7-9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙOΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’, Β’, Γ’ 15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 18-19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΛΕΜΕΣΙΑ» 19-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 – ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΥ