ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ, 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ