ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ