8ον ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗΣ (10-11 ΧΡΟΝΩΝ), ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ