7ον Κύπελλο Ενθάρυνσης (10-11 χρονών), 10 Ιουνίου 2001

7ον ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΘΑΡΥΝΣΗΣ (10-11 ΧΡΟΝΩΝ), ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ